Quyền và Trách nhiệm của Bệnh nhân VA và Cư dân tại các Trung tâm Sống của Cộng đồng

Sự miêu tả
Không Kỳ thị và Tôn trọng; Thông Tin Y Tế và Bảo Mật; Hợp tác trong Chăm sóc; Mối quan tâm hoặc khiếu nại.
Tác giả bởi
Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ
Energy Level
60
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích