Chấn thương tình dục quân sự

Sự miêu tả
Để được trợ giúp về điều trị và chăm sóc sức khoẻ có liên quan đến kinh nghiệm của MST, vui lòng liên hệ với Trung tâm Y tế VA và yêu cầu nói chuyện với Điều phối viên MST.
Tác giả bởi
Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ
Energy Level
4,215
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích