Thất nghiệp

Sự miêu tả
Mức thất nghiệp cá nhân là một phần của chương trình bồi thường tàn tật của VA cho phép VA trả một khoản bồi thường cho người khuyết tật Veterans nhất định ở mức 1% mặc dù VA không đánh giá khuyết tật liên quan đến dịch vụ của họ ở mức tổng cộng.
Tác giả bởi
Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ
Energy Level
110
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích