Chuẩn bị cho phiên xử của bạn

Sự miêu tả
Lập kế hoạch những gì bạn sẽ nói, chuẩn bị bằng chứng để đưa ra tòa, lấy bản sao của tất cả các giấy tờ tòa án của bạn và Bằng chứng Dịch vụ của bạn, và đưa mọi người ủng hộ câu chuyện của bạn (nhân chứng).
Tác giả bởi
Tòa Án California
Energy Level
1,054
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích