Quân đội eMentor

Sự miêu tả
Chương trình này đảm bảo rằng những phụ nữ đã được huấn luyện quân sự có cơ hội được hưởng lợi từ một người cố vấn chia sẻ lịch sử chung và / hoặc hoạt động như một chuyên gia công ty trong lĩnh vực mà họ quan tâm.
Energy Level
128
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích