Hướng dẫn quản lý tiền của người khác

Sự miêu tả
Hàng triệu người Mỹ đang quản lý tiền bạc hoặc tài sản cho người thân yêu, người không thể trả hóa đơn hoặc quyết định về tài chính. Để giúp đỡ những người chăm sóc tài chính, chúng tôi đã phát hành Các hướng dẫn về Tiền bạc dễ quản lý của người khác.
Tác giả bởi
Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng
Energy Level
0
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích