Các Chỉ Thị Đứng Trước là gì?

Sự miêu tả
Một cuộc sống sẽ ghi lại mong muốn của bạn liên quan đến các điều trị y tế khi kết thúc cuộc đời.
Tác giả bởi
Tổ chức chăm sóc và chăm sóc giảm nhẹ quốc gia (Hospice and Palliative Care Organization)
Energy Level
40
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích