Quy trình nhận con nuôi giản đơn của California: Điều bạn cần biết

Sự miêu tả
Tất cả cha mẹ không phải là con ruột vẫn cần sự thông qua (hoặc phán quyết về bố mẹ từ acourt), ngay cả khi bạn đã lập gia đình và thậm chí nếu bạn được liệt kê là cha mẹ trong giấy khai sinh. Quá trình nhận con nuôi đơn giản hóa mới để bảo vệ cha mẹ. Làm thế nào nó hoạt động. Chúng ta cần điền vào những mẫu nào? Chúng ta có cần một luật sư không? Nếu chúng tôi không đủ điều kiện cho quy trình đơn giản này thì sao?
Tác giả bởi
Trung tâm Quốc gia về Quyền của Les
Energy Level
0
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích