Công cụ Bảo mật

Sự miêu tả
Các tài liệu trên trang này đề cập đến một số luật liên bang và tiểu bang có ảnh hưởng đến hồ sơ y tế vị thành niên và giúp làm rõ khi cha mẹ, thanh thiếu niên và những người khác có thể truy cập hồ sơ của thanh thiếu niên.
Tác giả bởi
TeenHealthLaw.org
Energy Level
4,805
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích