BIẾT QUYỀN CỦA QUÝ VỊ: Luật, Quyết định của Toà án, và Lời khuyên về Vận động để Bảo vệ Bị tù TĐC

Sự miêu tả
Thông tin về Đạo luật Chống phá hoại Nhà tù (PREA), sự an toàn của bạn và bảo vệ khỏi bạo lực, chăm sóc y tế của bạn: các yêu cầu hiến pháp, chăm sóc y tế cần thiết cho nhiều người chuyển giới, không được tiếp cận với quần áo và chải chuốt, các tiêu chuẩn phù hợp với nhận dạng giới tính, quyền của bạn thông qua tìm kiếm, quyền riêng tư của bạn, và bảo vệ bạn một cách an toàn / thực thi các quyền của bạn.
Tác giả bởi
Hiệp hội Quyền tự do dân dụng Hoa Kỳ và Trung tâm quốc gia về Quyền của Les
Energy Level
59.9108
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích