Quyền Nạn Nhân là gì?

Sự miêu tả
Ở tiểu bang California, nạn nhân có một số quyền trong quá trình xử lý hình sự.
Tác giả bởi
Nạn nhân của Trung tâm Tài nguyên Tội phạm
Energy Level
60
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích