Trung tâm khôi phục thảm họa

Sự miêu tả
Trung tâm Khắc phục thảm họa là một cơ sở dễ tiếp cận hoặc văn phòng di động, nơi những người sống sót có thể lấy thông tin về các chương trình của chúng tôi hoặc các chương trình hỗ trợ khắc phục thảm họa khác, và để đặt các câu hỏi liên quan đến trường hợp của bạn.
Tác giả bởi
Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ
Energy Level
334
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích