Lệnh Cấm Bạo Hành cho Gun

Sự miêu tả
Bạn có thể yêu cầu một lệnh cấm vũ khí đối với một thành viên thân thiết của gia đình nếu bạn sợ họ có thể làm tổn thương bản thân, hoặc một người khác bằng súng.
Tác giả bởi
Tòa Án California
Energy Level
443
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích