Các nạn nhân của nạn buôn người: T Tình trạng Không di cư

Sự miêu tả
Tình trạng Không Di cư (T visa) là một sự dành riêng cho những người đang hoặc đã là nạn nhân của nạn buôn người, bảo vệ nạn nhân của nạn buôn người và cho phép các nạn nhân ở lại Hoa Kỳ để giúp điều tra hoặc truy tố nạn buôn người.
Tác giả bởi
Dịch vụ Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS)
Energy Level
7,299
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích