Hội Đồng Khiếu Nại về Bảo Hiểm Thất Nghiệp California

Sự miêu tả
Ủy Ban Khiếu Nại Bảo Hiểm Thất Nghiệp California (CUIAB) là một hệ thống tòa án hành chánh độc lập cho người lao động và các nhà tuyển dụng muốn thách thức những quyết định của Sở Phát triển Việc làm (EDD). Kháng cáo là cơ hội đầu tiên cho tất cả các bên trình bày bằng chứng và kể cho họ về câu chuyện trước Thẩm phán Luật Hành chánh (ALJ) và ALJ đã quyết định vụ án.
Tác giả bởi
Hội Đồng Khiếu Nại về Bảo Hiểm Thất Nghiệp California
Energy Level
68.75
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích