Dịch vụ Y tế Ấn Độ

Sự miêu tả
Dịch vụ Y tế Ấn Độ (IHS) là hệ thống chăm sóc sức khoẻ cho người Mỹ bản xứ Ấn Độ và Alaska ở Hoa Kỳ được liên bang công nhận.
Tác giả bởi
US Health and Human Services
Energy Level
135
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích