Làm thế nào để áp dụng cho một Pardon

Trang này có hữu ích không?
Hữu ích