Kế hoạch Medicare Advantage

Sự miêu tả
Chương trình Medicare Advantage hoạt động như thế nào? Khi nào tôi có thể tham gia, chuyển đổi, hoặc bỏ một Chương trình Medicare Advantage? Nếu kế hoạch của tôi quyết định ngừng tham gia Medicare thì sao? Nếu tôi bị bệnh thận giai đoạn cuối (ESRD) thì sao?
Tác giả bởi
Medicare.gov
Energy Level
0
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích