Khả năng tiếp cận

LawHelpCA.org cam kết sẽ tiếp cận được với tất cả mọi người.

LawHelpCA.org được thiết kế và phát triển để đáp ứng các tiêu chuẩn của Mục 508 về thiết kế truy cập web và đã được hướng dẫn bởi Hướng dẫn Truy cập Nội dung Web .

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc gợi ý nào về tính khả dụng của trang này, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ info@probono.net .

Trang này có hữu ích không?
Hữu ích