Suporta sa anak

Many local laws and courts have been affected by COVID-19. Please use the search for legal help tool to find a legal aid organization or self help center near you for accurate information and more support.

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Ang ADR ay kadalasang hindi pormal, mas mura, at mas kaunting oras kaysa sa isang pagsubok.

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Tantyahin ang halaga ng suporta sa bata na maaaring iniutos.

Humingi ng, pagtugon sa, pagpapalit, pagbayad ng isang kautusan sa suporta ng bata, pagkolekta ng isang order ng suportang pambata, at mga form ng hukuman.

Sundin ang mga tagubilin sa ibaba upang mangolekta ng suporta sa bata o alimyon mula sa sinumang miyembro ng militar, retirado ng militar, o empleyado ng sibilyan para sa mga ahensyang ito.

Ang komprehensibong gabay sa iyong mga karapatan at pagpipilian bilang isang magulang, kabilang ang mga sample na sulat upang ipadala sa mga awtoridad. Nasasakop ang mga paksa - (1) aresto: ano ang nangyayari sa aking anak? (2) placement: saan mabubuhay ang aking anak? (3) pag-aalaga at pag-asa: kung paano ko maitatago ang aking pamilya habang ako ay nasa kulungan o bilangguan? (4) muling pagsasama-sama ng pamilya: paano ko ibabalik ang aking anak kapag nakuha ko? (5) paggawa ng talaan: ano ang maaari kong gawin habang ako ay nasa kulungan o bilangguan? (6) pagka-ama: paano ko ipapakita na ako ang ama? (7) magulang talaga: ano ito? (8) suporta sa bata: paano ako magbayad kapag wala akong pera? (9) espesyal na kalagayan ng juvenile na imigrante: ano ito? sino ang kwalipikado?

Ang legal na paraan ng pagbibigay ng pormal na paunawa ay ang iba pang panig na "nagsilbi" sa isang kopya ng mga papeles na iyong isinampa sa korte.

Ang pagka-ama ay nangangahulugang pagiging ama. Ang pagtatatag ng pagka-ama ay ang proseso ng pagtukoy sa legal na ama ng isang bata

Pinananatili pa rin ng estado ng California ang karamihan sa mga bagay.

Self-service, child support case information system.