Pang-aabuso / pagpapabaya sa Bata

Many local laws and courts have been affected by COVID-19. Please use the search for legal help tool to find a legal aid organization or self help center near you for accurate information and more support.

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Ang Mga Serbisyo sa Proteksiyon ng Bata (CPS) ay nagsisilbi sa mga inabuso at napapabayaan ng mga bata at ng kanilang mga pamilya. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa CPS, ang kanilang proseso ng pagsangguni, at mga mapagkukunan, mangyaring bisitahin ang site na ito.

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Nagbibigay ang website ng California Courts ng detalyadong impormasyon tungkol sa kung sino ang maaaring maging legal na tagapag-alaga, tagapag-alaga "mga karapatan at responsibilidad, at kung paano maging tagapag-alaga para sa isang bata sa korte ng dependency ng kabataan.

Kung mayroon kang isang problema o nais lamang na makipag-usap sa isa pang tinedyer na naiintindihan, kung gayon ito ang tamang lugar para sa iyo! Tawagan, Teksto, o Email. Tingnan ang "Magtanong ng TEEN LINE", maghanap ng mga mapagkukunan sa Youth Yellow Pages, o sumali sa mga pag-uusap sa ibang mga kabataan sa mga boards ng mensahe.

Ang bata ng korte ay nakikibahagi sa buhay ng mga bata kapag may mga alalahanin na ang isang magulang ay hindi makakapagpatuloy ng kanyang anak na ligtas mula sa pang-aabuso o kapabayaan (at ang korte ay nagsisimula sa isang kaso ng kabataan na dependency), o ang mga menor de edad ay inakusahan ng paglabag sa batas .

Kung isinasaalang-alang mo ang isang bata na ipinahayag na nakasalalay sa hukuman ng bata, maaaring gusto mong maging higit na kasangkot sa kaso ng korte ng bata at isaalang-alang ang pagiging isang de facto na magulang.

May mga batas na nakikitungo sa mga karapatan sa pag-iingat at pagdalaw ng mga magulang sa mga kaso ng karahasan sa tahanan.

Ang mga pangangalaga, mga paglilitis sa dependency, pagkuha ng isang bata sa isang silungan, mga karapatan sa pagdalaw ng mga lolo't lola, kung kailangan ang permanenteng pag-iingat, pag-aampon, pangangalaga sa pag-aalaga, mga benepisyong pampubliko, chart ng mga pagpipilian ng caregiver chart, at mga isyu sa paaralan.

Bilang isang nasaktan na asawa, anak o magulang, maaari kang mag-file ng petisyon ng imigrante visa sa ilalim ng Immigration and Nationality Act (INA), na sinususugan ng Violence Against Women Act (VAWA).