Paglilinis ng Record ng Kriminal

Many local laws and courts have been affected by COVID-19. Please use the search for legal help tool to find a legal aid organization or self help center near you for accurate information and more support.

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Magpasok muli ng mga legal na serbisyo para sa mga taong may mga kriminal na rekord.

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Pangkalahatang impormasyon para sa Sacramento Superior Court.

Mula sa tanggapan ng public defender ng Sacramento County.

Ang Konstitusyon; Executive at Administrative Laws; County, Appellate, Korte Suprema, at mga Distritong Pederal; Batas sa Estado; at Legal Guides.

Paano i-seal ang iyong rekord ng juvenile sa mga korte.

Kasama sa paketeng ito ang pagtuturo: (1) Petisyon para sa Pagpapaalis na may mga tagubilin. (2) Order for Dismissal na may mga tagubilin. (3) Sample California criminal record report. (4) Petisyon at Order para sa mga pormularyo ng pagpapaalis upang ma-file sa Korte. (5) Impormasyon at form ng pagwawaksi ng Kahilingan sa Korte.

Ang gabay na ito ay tumutukoy lamang sa mga kriminal na paniniwala na nakuha sa California.

Mayroon bang nawawala o hindi tamang impormasyon tungkol sa iyong pederal na rekord?

Pag-clear ng iyong kriminal na tala sa Napa County.

Sa ilalim ng Panukala 47 ang mga sumusunod na krimen na ginawa sa estado ng California ay ngayon mga misdemeanors: Simple na pag-aari ng droga, Petty theft sa ilalim ng $ 95, Shoplifting sa ilalim ng $ 95, Pawalang-bisa sa ilalim ng $ 95, Resibo ng ninakaw na ari-arian sa ilalim ng $ 95, at Pagsusulat ng masamang tseke sa ilalim ng $ 95.