Pagkuha ng Utang, Pagkagising, Pag-alis

Many local laws and courts have been affected by COVID-19. Please use the search for legal help tool to find a legal aid organization or self help center near you for accurate information and more support.

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Kung ikaw o isang taong kilala mo ay nasa mainit na pampinansyal na tubig, isaalang-alang ang mga pagpipiliang ito: tulong sa sarili gamit ang makatotohanang pagbabadyet at iba pang mga pamamaraan; mga serbisyo ng tulong sa utang, tulad ng pagpapayo sa kredito o pag-aayos ng utang mula sa isang kagalang-galang na samahan; utang; o bangkarota.

Ang site na ito ay hand-pick ng mga video batay sa iyong isyu.

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Nakaharap sa pagkilos ng pagkolekta ng utang? Ang sistemang ito ay lilikha ng ilang mga titik at mga pangunahing pag-file ng hukuman.

Pagpapasya kung tumugon sa kaso; pagtugon sa kaso; pag-file ng iyong mga papel sa korte; pagkatapos mong i-file ang iyong tugon; counter-suing ang nagsasakdal; at mga hakbang sa proseso ng korte.

Pagpapanatiling mga rekord, nagrereklamo sa isang taong mas mataas, kumunsulta sa isang abugado, gumagamit ng mga serbisyo sa pamamagitan, at iba pang mga paraan upang malutas ang mga salungatan.

Impormasyon tungkol sa batas ng pamilya para sa mga kasosyo sa tahanan.

Ang karamihan sa mga kagalang-galang na tagapayo sa kredito ay mga di-kumikita at nag-aalok ng mga serbisyo sa mga lokal na tanggapan, online, o sa telepono.

Asset Management, Bank Account, Consumer Loan, Credit Scores, Credit Cards, Insurance, Mortgages, at Regulations.

Mga tanggapan ng estado, abugado ng distrito (DA), at mga regulator ng pamahalaan.

Ano ang nangyayari sa proseso ng pagkuha ng sasakyan.

Paano gumagana ang pagkolekta ng utang, mga regulasyon, mga karaniwang alalahanin na tinutugunan ng Batas sa Pagkilos sa Pagkilala sa Pagkilala sa Utang (FDCPA), at mga utang na hindi mo nakikilala o naaalala.

Ano ang kailangan kong gawin upang makuha ang hukom upang panatilihin ang mga nagpapautang mula sa pagkuha ng mga pondo na exempt sa aking bank account?

Ang legal na paraan ng pagbibigay ng pormal na paunawa ay ang iba pang panig na "nagsilbi" sa isang kopya ng mga papeles na iyong isinampa sa korte.

Ito ay tumatagal ng isang maliit na pasensya at kaalaman ng mga pamamaraan ng pag-areglo ng dispute na ibinigay ng Fair Credit Billing Act (FCBA).

Kung paano maiiwasan ang isang tuntunin ng utang sa koleksyon at kung ano ang legal na proseso.

Ipinagbabawal ng Batas sa Mga Kasanayan sa Pagkilala sa Pagkilala sa Utang (FDCPA) ang mga tagapangutang ng utang mula sa paggamit ng mga abusado, hindi patas, o mapanlinlang na mga kasanayan upang mangolekta mula sa iyo.

Para sa mga tiket sa pederal na ari-arian tulad ng mga pederal na gusali, mga pambansang parke, mga gusali ng militar, mga tanggapan ng poste, mga sentrong medikal ng Beterano Affairs, mga pambansang wildlife refuges, at mga pambansang kagubatan.

Opsyon para sa paglutas ng mga utang, bago o pagkatapos ng paglahok ng hukuman.

Ang garantiya ng sahod ay nangyayari kapag ang isang tagapag-empleyo ay naghihigpit sa mga kita ng isang indibidwal para sa pagbabayad ng utang bilang resulta ng isang utos ng korte o iba pang patas na pamamaraan.

Kung mayroon kang mga lumang utang, ang mga kolektor ay hindi maaaring maghabla sa iyo upang mangolekta sa mga ito.

Maaari ka ring tumawag sa 877-FTC-HELP.

Sino ang may pananagutan? Ano ang pinapayagan ng mga kolektor?

Mayroon kang mga karapatan pagdating sa mga gawi ng mga nagpapautang at mga ahente.

Ang iyong mga karapatan sa pakikitungo sa mga repossession agency at kanilang mga kasanayan.