Nursing Homes at Medikal Long Term Care

Many local laws and courts have been affected by COVID-19. Please use the search for legal help tool to find a legal aid organization or self help center near you for accurate information and more support.

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Ang ADR ay kadalasang hindi pormal, mas mura, at mas kaunting oras kaysa sa isang pagsubok.

Ang lahat ng mga nursing home ay hindi pareho. Mayroong ilang mga uri ng mga kategorya ng paglilisensya at certification para sa nursing homes, na inilarawan dito.

Ano ang exempt at hindi exempt.

Paano makilala ang iba't ibang uri ng pang-aabuso.

Medi-Cal kumpara sa Medicare at mga limitasyon ng mapagkukunan.

Ang tagapagtaguyod ng Ombudsman para sa mga residente at pamilya.

Sumasang-ayon ang mga sertipikadong nursing home na bigyan ang bawat residente ng pinakamahusay na posibleng pag-aalaga.

Isa sa mga pinakamahusay na paraan upang mapabuti ang nursing home care.

Makakakuha ba sila ng "mga tahanan mula sa mga kliyente ng Medi-Cal pagkatapos nilang mamatay?

May karapatan kang mag-apela upang makuha ang iyong pangangalaga.

Paano ako magbabayad para sa pangmatagalang pangangalaga? Maaari bang bayaran ang mga mag-asawa para sa aking pangangalaga? Ano ang mangyayari sa isang aksidente o pinsala? Anong mga legal na dokumento ang dapat kong malaman tungkol sa? Higit pang mga tanong ang sumagot.

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Dapat gamitin ng lahat ng mga pasilidad na ito ang Kasunduan sa Pagpapataw ng Pamantayan.

Ang Konstitusyon; Executive at Administrative Laws; County, Appellate, Korte Suprema, at mga Distritong Pederal; Batas sa Estado; at Legal Guides.

Ang mga sumusunod na ari-arian ay karaniwang hindi kasama at samakatuwid ay hindi binibilang sa pagtukoy sa pagiging karapat-dapat ng Long Term Care Medi-Cal.

Ano ang maaari mong gawin, at ang mga responsibilidad ng nursing home.

Ang proseso ng reklamo at kung ano ang aasahan.

Isang listahan ng mga tagapagtaguyod para sa mga tao sa pangmatagalang pangangalaga at kanilang mga mahal sa buhay.

May mga proteksyon laban sa mga kemikal at pisikal na pagpigil.

Mga Prinsipyo at mga tip upang gawing epektibo ang iyong adbokasiya.

Ang mga benepisyo sa seguro sa LTC ay maaaring bahagi ng isang patakaran sa seguro sa buhay o annuity, o nakapaloob sa isang freestanding na patakaran ng LTC.

Mga tanong na itanong sa isang medikal appointment. Mga legal na isyu na nakakaapekto sa mga tagapag-alaga.

Alphabetical Listing of Resources

Ang Senior Gateway ay isang one-stop website na naglalayong magbigay ng mga nakatatanda, kanilang mga pamilya, at tagapag-alaga sa impormasyon na kailangan nila upang kumonekta sa mga kapaki-pakinabang na serbisyo at mapagkukunan, upang makahanap ng mga sagot, at lutasin ang mga problema.

Gaano kadalas ito sakop? Sino ang karapat-dapat? Ang iyong mga gastos sa Orihinal na Medicare.

Ang mga residente ay may mga karapatan sa ilalim ng parehong pederal at estado batas.

Karapatan patungkol sa kakayahan ng pasilidad na maglipat o mag-discharge.

Sa pagsisikap na maiwasan ang mga residente na makapag-sue para sa pang-aabuso o kapabayaan, ang mga nursing home at residential care facility ay humihiling sa mga bago at kasalukuyang residente na mag-sign ng mga kasunduan sa pagpasok na kasama ang mga probisyon ng may-bisang arbitrasyon.

Sinusuri ng mga ahensya ng County APS ang mga ulat ng pang-aabuso ng mga matatanda at dependent adult na nakatira sa mga pribadong tahanan, apartment, hotel o ospital.

Paano malaman ang halaga ng pamilihan.

Ang iyong mga karapatan sa pagbubuo, pamamahala, at pagpapalit ng plano.

Ang isang pormal na kasunduan ay isang paraan upang mabayaran ang isang miyembro ng pamilya para sa pagbibigay ng pangangalaga kung binibigyan niya ang kanilang trabaho o gumugol ng makabuluhang oras na nagbibigay ng pangangalaga.