Mga Ulat ng Credit at Mga Credit Card

Many local laws and courts have been affected by COVID-19. Please use the search for legal help tool to find a legal aid organization or self help center near you for accurate information and more support.

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Ang Konstitusyon; Executive at Administrative Laws; County, Appellate, Korte Suprema, at mga Distritong Pederal; Batas sa Estado; at Legal Guides.

Ang kumpletong gabay sa paggawa ng mga pagbili at pakikitungo sa mga kumpanya.

Mga tanggapan ng estado, abugado ng distrito (DA), at mga regulator ng pamahalaan.

Ang karamihan sa mga kagalang-galang na tagapayo sa kredito ay mga di-kumikita at nag-aalok ng mga serbisyo sa mga lokal na tanggapan, online, o sa telepono.

Asset Management, Bank Account, Consumer Loan, Credit Scores, Credit Cards, Insurance, Mortgages, at Regulations.

Ang mga tagapag-empleyo ay dapat kumuha ng pahintulot bago humingi ng isang ulat.

Mayroon kang karapatan upang makita kung ano ang nakolekta tungkol sa iyo at upang pagtatalo ang hindi tumpak na impormasyon.

Ito ay tumatagal ng isang maliit na pasensya at kaalaman ng mga pamamaraan ng pag-areglo ng dispute na ibinigay ng Fair Credit Billing Act (FCBA).

Ang pantay na Credit Opportunity Act (ECOA), na nagbabawal sa diskriminasyon sa credit batay sa lahi, kulay, relihiyon, pinagmulan ng bansa, kasarian, katayuan sa pag-aasawa, edad, o dahil nakakakuha ka ng pampublikong tulong.

Mga kinakailangan para sa iyong tagapag-empleyo upang makita ang iyong credit report.

Nakatanggap ka ba ng isang sulat na nagpapaalam sa iyo na ang iyong personal na impormasyon ay maaaring nakuha sa maling mga kamay?

Maaari kang humingi ng pagsisiyasat "walang bayad sa iyo" ng impormasyon sa iyong file na pinagtatalunan mo bilang hindi tumpak o hindi kumpleto

Panimula sa mga serbisyong inaalok ng mga bangko o mga unyon ng kredito.

Alphabetical Listing of Resources

Ang mga database na ito ay nagbibigay-daan sa mga tagatustos ng may-ari ng bahay at sasakyan upang makipagpalitan ng impormasyon - nang walang abiso sa iyo maliban kung ang iyong estado ay nangangailangan ng abiso - tungkol sa mga claim para sa pagkawala ng ari-arian.

Isang gabay sa pagkuha, pag-unawa at pamamahala ng iyong impormasyon

Maaari mong hilingin ang iyong credit report nang libre sa bawat taon.

Kinikilala, pinipigilan, at nakikitungo sa pandaraya.

Mga aksyon na maaari mong gawin upang iwasto ang iyong file at kasaysayan.

Mayroon kang mga karapatan at responsibilidad sa ilalim ng batas.

Isang freeze sa pangkalahatan ay hihinto sa lahat ng access sa iyong credit report, habang ang isang pandaraya alerto permit creditors upang makuha ang iyong ulat hangga't sila gumawa ng mga hakbang upang i-verify ang iyong pagkakakilanlan.