Mga Loan at Mortgages

Many local laws and courts have been affected by COVID-19. Please use the search for legal help tool to find a legal aid organization or self help center near you for accurate information and more support.

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Paano protektahan ang iyong tahanan at ang iyong katarungan.

Pag-research, financing, trading, at service contracts.

Ang mga mag-aaral na naapektuhan ng pagsasara na ito ay maaaring magkaroon ng opsyon na mag-aplay para sa isang sarado na pag-aaral ng pautang sa paaralan o paglilipat ng kanilang mga kinita na kredito sa ibang institusyon at patuloy na edukasyon. natanggap, ngunit hindi nakuha bago ang pagsara. Ang Kagawaran ay makikipagtulungan sa mga opisyal ng Corinto upang matiyak na hindi pa nakuha ang mag-aaral na Pell at ang mga pondo ng pautang ay naibalik para sa pagiging karapat-dapat sa hinaharap.

Ang ADR ay kadalasang hindi pormal, mas mura, at mas kaunting oras kaysa sa isang pagsubok.

Ano ang nangyayari sa proseso ng pagkuha ng sasakyan.

Ang ilang mga batas sa pederal at estado ay nakakaapekto sa pagpopondo ng sasakyan at proseso ng pagpapaupa. Nag-aalok sila ng mahalagang impormasyon na makakatulong sa iyo na makipag-ayos ng isang mas mahusay na pakikitungo, mas mahusay na maunawaan ang proseso, at bigyan ka ng mga tiyak na karapatan.

Mga tanggapan ng estado, abugado ng distrito (DA), at mga regulator ng pamahalaan.

Pagpapanatiling mga rekord, nagrereklamo sa isang taong mas mataas, kumunsulta sa isang abugado, gumagamit ng mga serbisyo sa pamamagitan, at iba pang mga paraan upang malutas ang mga salungatan.

Asset Management, Bank Account, Consumer Loan, Credit Scores, Credit Cards, Insurance, Mortgages, at Regulations.

Mayroon kang karapatan na huwag madidisiplinahin kapag naghahanap ng isang mortgage.

Ang mga database na ito ay nagbibigay-daan sa mga tagatustos ng may-ari ng bahay at sasakyan upang makipagpalitan ng impormasyon - nang walang abiso sa iyo maliban kung ang iyong estado ay nangangailangan ng abiso - tungkol sa mga claim para sa pagkawala ng ari-arian.

Malamang na ang isang mortgage servicer na mga file para sa bangkarota ay magbebenta ng mga asset nito sa ilalim ng pangangasiwa ng korte ng pagkabangkarote sa isa pang institusyong pinansyal at ilipat ang servicing ng iyong pautang sa isa pang kumpanya. Ang isang mortgage servicer na lumabas sa negosyo ay marahil ilipat ang servicing ng iyong pautang sa isa pang kumpanya pati na rin.

Impormasyon tungkol sa kung paano gumagana ang mga reverse mortgages, mga uri ng mga reverse mortgages na magagamit, at kung paano makuha ang pinakamahusay na deal sa isang reverse mortgage.

Ang layunin ng buklet na ito ay upang magkaloob ng pangunahing impormasyon tungkol sa paggamit ng mga serbisyo ng isang mortgage broker, na maaaring makatulong sa iyo sa paggawa ng isang kaalamang desisyon kapag naghahanap ng isang pautang sa bahay

Maaari ka ring tumawag sa 877-FTC-HELP.

Isang hakbang-hakbang na gabay sa kung ano ang gagawin kapag binago ng iyong tagapagpahiram ang linya ng kredito sa iyong home equity.