Mga Karapatan sa Reproduktibo

Many local laws and courts have been affected by COVID-19. Please use the search for legal help tool to find a legal aid organization or self help center near you for accurate information and more support.

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Ang layunin ng Hotline ng Email na ito ay para sa WomensLaw upang magbigay ng pangunahing legal na impormasyon, mga referral, at suporta sa emosyonal.

Ang Konstitusyon; Executive at Administrative Laws; County, Appellate, Korte Suprema, at mga Distritong Pederal; Batas sa Estado; at Legal Guides.

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Impormasyon tungkol sa kasarian, edad ng pahintulot, LGBTQ, HIV / AIDS, condom, kontrol sa kapanganakan, pagpapalaglag, pagbubuntis, pagpipigil sa pagbubuntis sa emergency, sexting.

Basahin ang mga batas tungkol sa: pagpapalaglag, pang-aabuso, pagiging kompidensiyal sa pangangalagang pangkalusugan, delingkuwensiya, dependency, kalusugan ng kaisipan, pagsang-ayon, kalusugan ng reproduktibo, mga serbisyo sa kalusugan ng paaralan, at mga STD.

Kung hindi ka handa na maging magulang, ngunit ayaw mong magpalaglag.

Impormasyon tungkol sa pagpapalaglag, pag-aampon, pagpapayo, at mga serbisyo para sa iyo.

Dapat mong suriin ang iyong patakaran o tawagan ang kompanya ng seguro.

Hindi sigurado kung buntis ka? Impormasyon tungkol sa mga opsyon sa pangangalagang pangkalusugan.

Pagkontrol ng kapanganakan, pagpipigil sa pagpipigil sa emerhensiya, pagsusuri sa STD, pagsusuri sa pagbubuntis, pangangalaga sa prenatal, pagpapalaglag, at mga serbisyo sa kalusugan ng isip.

Ang pagpapalaglag ay legal at kumpidensyal sa California.

Ang pagiging kompidensiyal ng pasyente para sa mga kabataan, pangangalagang medikal na sekswal na kalusugan, pag-access sa pagpapalaglag, edukasyon sa kasarian, at pagsasaalang-alang sa seguro.

Ang pagkontrol ng kapanganakan ay legal sa California.

Alphabetical Listing of Resources

Tungkol sa pagpipigil sa pagbubuntis sa emerhensiya, o sa "tableta matapos ang tableta".

Minsan ay tinatawag na morning-after pill, plano B o EC.

May mga karapatan na panatilihin ang iyong trabaho at tumanggap ng suporta sa bata.