Mga Isyu sa Paglilingkod sa Militar at Paglilitis

Many local laws and courts have been affected by COVID-19. Please use the search for legal help tool to find a legal aid organization or self help center near you for accurate information and more support.

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Ang Konstitusyon; Executive at Administrative Laws; County, Appellate, Korte Suprema, at mga Distritong Pederal; Batas sa Estado; at Legal Guides.

Ang BCNR ay ang pinakamataas na antas ng pagsusuri sa pangangasiwa sa loob ng Kagawaran ng Navy. Ang aming misyon ay upang itama ang mga pagkakamali at alisin ang mga kawalang-katarungan mula sa mga talaan ng Naval.

Kilalanin ang iyong mga benepisyo at maghanda para sa mga malalaking bagay na "pag-deploy, reintegration, gumagalaw, pagiging magulang, pagreretiro at iba pa.

Alphabetical Listing of Resources

Ang mga rekord ng tauhan ng militar ay maaaring kabilang ang DD 214s / Mga Paghihiwalay na Dokumento, mga tauhan ng serbisyo ng tauhan na matatagpuan sa Opisyal na Opisyal ng Militar na Tao (OMPF), at mga rekord ng medikal.