Mga Isyu ng Katutubong Amerikano

Many local laws and courts have been affected by COVID-19. Please use the search for legal help tool to find a legal aid organization or self help center near you for accurate information and more support.

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Mga direktang pautang sa mga karapat-dapat na mga Katutubong Amerikanong Beterano upang tustusan ang pagbili, konstruksiyon, o pagpapabuti ng mga tahanan sa Federal Trust Land, o upang muling ibalik ang isang naunang NADL upang mabawasan ang rate ng interes.

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Ang California ay isang natatanging estado, at ang Indian na ari-arian ay maaaring gumawa ng pagpaplano nang maaga nakakalito. Ang gabay na ito ay dinisenyo upang matulungan kang maunawaan ang mga pangunahing kaalaman sa pagpaplano ng ari-arian.

Paglalarawan ng mga serbisyo upang suportahan ang mga natatanging kultural at pang-edukasyon na mga pangangailangan ng mga Amerikanong Indian na mga estudyante sa pagtugon sa mga pamantayan ng nilalaman ng estado.

Ang gabay na ito ay nagbibigay ng impormasyon sa AIPRA at kung paano nakakaapekto ang batas na iyon sa mga lupang pinagkakatiwalaan ng India (allotment). Habang ang patnubay na ito ay hindi partikular na nakatuon sa Estate Planning o Wills, nagbibigay ito ng mahalagang impormasyon para sa mga taong nagmamay-ari ng mga pinagkakatiwalaan tungkol sa Estate Planning para sa kanilang ari-arian.

Ang gabay na ito ay maaaring makatulong sa iyo kung nakatira ka sa isang bata, ngunit hindi ang magulang o walang legal na pag-iingat. Ipinaliliwanag nito kung paanong punan ang Form Affidavit Authorization Caregiver at gamitin ito upang ipatala ang bata sa paaralan at tulungan ang bata na makakuha ng pangangalagang medikal.

Habang ang impormasyon ay tiyak sa California, ang pangkalahatang saklaw ng impormasyon at ang iyong partikular na kasaysayan ng pamilya ay hindi maaaring sumalamin sa karanasan ng karamihan ng mga Katutubong Pamilya ng California.

Ang Indian Health Service (IHS) ay ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan para sa pederal na kinikilala na American Indian at Alaska Native sa Estados Unidos.

Kung ikaw ay isang magulang o Indian custodian, ang gabay na ito ay makakatulong sa iyo na magdesisyon kung ang ICWA ay nalalapat sa iyong sitwasyon, at ipinaliliwanag kung ano ang iyong mga karapatan kung ang ICWA ay nalalapat. Ipinaliliwanag din nito kung ano ang mga karapatan ng mga tribo sa iyong kaso, kung naaangkop ang ICWA.

Direktoryo ng Mga Sentro ng Edukasyon ng Amerikanong Indiyan sa California na nakalista ng county kung saan sila matatagpuan.

Ipinapaliwanag ng gabay na ito kung ano ang kailangan mong gawin kung ikaw ay pinagtibay, sa palagay mo ikaw ay Katutubong Amerikano, nakatira ka sa California at / o ipinanganak sa California, at nais mong magpatala sa iyong tribo.

Kasama sa pahinang ito ang pangkalahatang impormasyon tungkol sa karahasan sa tahanan sa batas ng tribo, impormasyon tungkol sa mga order ng proteksyon ng tribo, at mga link sa iba pang mga mapagkukunan sa online para sa karahasan sa tahanan sa lupain ng tribo.

Ang impormasyong nakapaloob sa paketeng ito, samantalang partikular sa Katutubong Amerikano, ay pangkalahatang saklaw at ang iyong partikular na sitwasyon sa buwis ay maaaring maglaman ng mga isyu sa labas ng paketeng ito.

Ipinapaliwanag ng gabay na ito kung ano ang isang Indian Custodian at ipinaliliwanag ang mga karapatan at responsibilidad ng Custodian. Ang gabay na ito ay maaaring makatulong kung ikaw ay isang Indian Custodian, o kailangang maging isa. Gayundin, makakatulong ang gabay na ito kung ikaw ay isang Indian na magulang at sa palagay mo gusto mong ibang tao na maging isang Indian Custodian para sa iyong anak.