Mga apela

Many local laws and courts have been affected by COVID-19. Please use the search for legal help tool to find a legal aid organization or self help center near you for accurate information and more support.

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Ang Konstitusyon; Executive at Administrative Laws; County, Appellate, Korte Suprema, at mga Distritong Pederal; Batas sa Estado; at Legal Guides.

Kilalanin ang iyong mga benepisyo at maghanda para sa mga malalaking bagay na "pag-deploy, reintegration, gumagalaw, pagiging magulang, pagreretiro at iba pa.

Opisyal na site para sa Mga Apela ng Lupon ng Mga Beterano (kilala rin bilang "BVA" o "Lupon").

Isang nahahanap na database ng mga nakaraang kaso ng apela bago ang Appeals ng Lupon ng Beterano (BVA).

Alphabetical Listing of Resources

Dapat kang magkaroon ng pangwakas na desisyon mula sa Mga Apela ng Lupon ng mga Beterano bago sumali sa Korte na ito. (Ang Regional Office ng VA ay hindi ang mga Apela ng Lupon ng Mga Beterano.)