Mga apela

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Ang Konstitusyon; Executive at Administrative Laws; County, Appellate, Korte Suprema, at mga Distritong Pederal; Batas sa Estado; at Legal Guides.

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Alphabetical Listing of Resources

Opisyal na site para sa Mga Apela ng Lupon ng Mga Beterano (kilala rin bilang "BVA" o "Lupon").

Kilalanin ang iyong mga benepisyo at maghanda para sa mga malalaking bagay na "pag-deploy, reintegration, gumagalaw, pagiging magulang, pagreretiro at iba pa.

Dapat kang magkaroon ng pangwakas na desisyon mula sa Mga Apela ng Lupon ng mga Beterano bago sumali sa Korte na ito. (Ang Regional Office ng VA ay hindi ang mga Apela ng Lupon ng Mga Beterano.)

Isang nahahanap na database ng mga nakaraang kaso ng apela bago ang Appeals ng Lupon ng Beterano (BVA).