Kapangyarihan ng Abogado, Conservatorship, Advanced na Mga Direktang Kalusugan

Many local laws and courts have been affected by COVID-19. Please use the search for legal help tool to find a legal aid organization or self help center near you for accurate information and more support.

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Nagtatakda ka ng isang tao na gumawa ng mga pagpapasya sa pangangalagang pangkalusugan para sa iyo.

Ang iyong mga opsyon para sa pagbibigay ng isang tao na kapangyarihan sa paggawa ng desisyon.

Isang porma upang ilarawan ang mga uri ng medikal na paggamot na gusto mo patungo sa dulo ng buhay.

Ang ADR ay kadalasang hindi pormal, mas mura, at mas kaunting oras kaysa sa isang pagsubok.

Ang Konstitusyon; Executive at Administrative Laws; County, Appellate, Korte Suprema, at mga Distritong Pederal; Batas sa Estado; at Legal Guides.

Ang pamumuhay ay magtatakda ng iyong mga kahilingan tungkol sa mga medikal na paggamot sa katapusan ng buhay.

Mga uri ng conservatorship at mga pamamaraan at mga form na kailangan mo.

Sample na mga form para sa Advance Health Care Directive, Mga Order ng Doktor para sa Buhay-Pagpapanatiling Paggamot, at Do-Not-Resuscitate order.

Ang isang pormal na kasunduan ay isang paraan upang mabayaran ang isang miyembro ng pamilya para sa pagbibigay ng pangangalaga kung binibigyan niya ang kanilang trabaho o gumugol ng makabuluhang oras na nagbibigay ng pangangalaga.

Ang legal na paraan ng pagbibigay ng pormal na paunawa ay ang iba pang panig na "nagsilbi" sa isang kopya ng mga papeles na iyong isinampa sa korte.

Alphabetical Listing of Resources

Ang patnubay na ito ay nagbibigay ng malinaw at maikli na mga sagot sa mga tanong tulad ng kung paano: magbayad para sa pag-aalaga sa bahay, mag-aplay para sa mga pampublikong benepisyo, gumawa ng angkop na mga pagpapasya sa pangangalagang pangkalusugan para sa iyong sarili at sa iba, protektahan ang mga matatanda sa kanilang mga tahanan, at umunlad bilang tagapag-alaga.

Ang Senior Gateway ay isang one-stop website na naglalayong magbigay ng mga nakatatanda, kanilang mga pamilya, at tagapag-alaga sa impormasyon na kailangan nila upang kumonekta sa mga kapaki-pakinabang na serbisyo at mapagkukunan, upang makahanap ng mga sagot, at lutasin ang mga problema.

Milyun-milyong Amerikano ang namamahala ng pera o ari-arian para sa isang mahal na tao na hindi makabayad ng mga bill o gumawa ng mga pinansiyal na desisyon. Upang matulungan ang mga tagapag-alaga sa pananalapi, inilabas namin ang madaling maunawaan na mga gabay sa Pamamahala ng May Iba Pa.

Ano ang pangangalaga? Ano ang conservatorship?

Ano ang legal na mga dokumento na dapat gawin ng lahat upang matupad ang iyong mga hangarin habang nabubuhay ka at pagkatapos mong mamatay?

Kung walang nakasulat na mga proteksyon sa lugar, ang iyong "pinili na pamilya" ay hindi legal na makilala, at maaaring madaling ma-questioned o labanan sa pamamagitan ng isang biological na miyembro ng pamilya.

Mga tanong na itanong sa isang medikal appointment. Mga legal na isyu na nakakaapekto sa mga tagapag-alaga.

Ang ilang mga karaniwang alalahanin tungkol sa Mga Advanced na Direktiba sa Pangangalaga.

Kapangyarihan ng Abogado para sa Pangangalagang Pangkalusugan, kapasidad, at mga ahente.

Sinisiyasat ng seryeng ito ang wakas ng hangarin sa buhay, kadalasan ay hindi pa ganap na ipinahayag at pinarangalan.

Impormasyon tungkol sa matibay na kapangyarihan ng abugado para sa mga bagay sa pananalapi.