Iba Pang Pagtatrabaho

Many local laws and courts have been affected by COVID-19. Please use the search for legal help tool to find a legal aid organization or self help center near you for accurate information and more support.

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Alphabetical Listing of Resources

Ang iyong mga karapatan sa oras ng bakasyon at mga may sakit na araw.

Ang Konstitusyon; Executive at Administrative Laws; County, Appellate, Korte Suprema, at mga Distritong Pederal; Batas sa Estado; at Legal Guides.

Isang detalyadong paliwanag kung ano ang sakop ng batas.

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Ang mga kategorya at sitwasyon kapag ang overtime ay hindi nalalapat.

Tungkol sa minimum na pasahod, na nagbago ng maraming beses sa nakaraang ilang taon.