Iba pang mga Karapatang Sibil

Many local laws and courts have been affected by COVID-19. Please use the search for legal help tool to find a legal aid organization or self help center near you for accurate information and more support.

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Ang ilang mga grupo ng mga mamamayan ay maaaring magrehistro at bumoto sa absentee sa mga halalan para sa mga tanggapan ng Federal.

Ang National Human Trafficking Hotline ay tumutulong sa mga biktima na sapilitang gumawa ng isang bagay o magtrabaho laban sa kanilang kalooban.

Ang Konstitusyon; Executive at Administrative Laws; County, Appellate, Korte Suprema, at mga Distritong Pederal; Batas sa Estado; at Legal Guides.

Magreklamo tungkol sa isang ahensiya sa pagpapatupad ng batas o opisyal, mga kontrata ng pederal na gobyerno, ahensiya ng gobyerno, Serbisyo ng US Postal, maling paggamit ng sasakyan ng pamahalaan, walang ingat na pagmamaneho, o banggaan na may kinalaman sa sasakyan ng pamahalaan.

Ang iyong mga karapatan sa malayang pagsasalita at mga limitasyon.

Ang proseso ng pag-aaral at pagsusuri.

Maghanap ng impormasyon tungkol sa pagboto sa iyong lugar at mag-ulat ng mga isyu sa pagboto na iyong nakatagpo.

Ano ang magagawa natin!

Ano ang dapat kong malaman habang nakikipaglaban pa ako sa aking kaso sa krimen?

Kapag nakitungo sa pagpapatupad ng batas, FBI, at ICE.

Kasama rin dito ang impormasyon para sa mga hindi nanonood at mga menor de edad.