Iba Pang Mga Isyu sa Pamilya o Juvenile

Many local laws and courts have been affected by COVID-19. Please use the search for legal help tool to find a legal aid organization or self help center near you for accurate information and more support.

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Ang online na tool na ito ay makakatulong upang makita kung kwalipikado ka.

Ang Konstitusyon; Executive at Administrative Laws; County, Appellate, Korte Suprema, at mga Distritong Pederal; Batas sa Estado; at Legal Guides.

Ang Mga Serbisyo sa Proteksiyon ng Bata (CPS) ay nagsisilbi sa mga inabuso at napapabayaan ng mga bata at ng kanilang mga pamilya. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa CPS, ang kanilang proseso ng pagsangguni, at mga mapagkukunan, mangyaring bisitahin ang site na ito.

Ano ang aking mga karapatan sa trabaho? Ok ba na gawin ang anumang uri ng trabaho sa bukid? Mayroon bang ibang mga bagay na maaari kong gawin? Paano kung kailangan ko ng tulong?