Iba Pang Consumer / Finance

Most Frequently Viewed Resources

Magtanong ng mga tanong at makakuha ng mga sagot, sa real time, dito mismo sa Internet, mula sa mga librarian sa live na batas sa buong California.

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Ang Konstitusyon; Executive at Administrative Laws; County, Appellate, Korte Suprema, at mga Distritong Pederal; Batas sa Estado; at Legal Guides.

Alphabetical Listing of Resources

Ang kumpletong gabay sa paggawa ng mga pagbili at pakikitungo sa mga kumpanya.

Maghanap ng mga batas ng estado at pederal na nagpoprotekta sa mga consumer.

Ano ang batas? At ano ang iyong mga karapatan?