Foreclosure

Many local laws and courts have been affected by COVID-19. Please use the search for legal help tool to find a legal aid organization or self help center near you for accurate information and more support.

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Paano protektahan ang iyong tahanan at ang iyong katarungan.

Kung nasa likod ka sa iyong mga pagbabayad at nais mong maiwasan ang default o foreclosure.

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Ang mga programa ng California ay tumutulong sa mga struggling homeowner na may mga mortgage.

Ang mga Regional Loan Centers ng VA ay may mga technician na magagamit upang magsagawa ng pinansiyal na pagpapayo.

Mga uri ng foreclosures - hudisyal kumpara sa di-hudisyal.

Kung ikaw ay nahaharap sa foreclosure, maaari kang magtrabaho upang i-save ang iyong bahay "o hindi bababa sa limitasyon sa pinsala sa pananalapi na dulot ng pagreretiro.

Ano ang dapat gawin kung ang isang mekanika lien ay naitala sa iyong ari-arian.

Mga programang pederal na pamahalaan upang i-save ang iyong mortgage.

Ang impormasyon tungkol sa mapanlinlang na mga pandaraya sa pagliligtas na pag-aari at kung saan makahanap ng tulong.