Emergency Assistance

Many local laws and courts have been affected by COVID-19. Please use the search for legal help tool to find a legal aid organization or self help center near you for accurate information and more support.

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Ang handbook na ito ay nagbibigay ng isang pangkalahatang ideya tungkol sa ilan sa mga isyu na maaaring harapin ng mga indibidwal, pamilya, at maliliit na negosyo bilang resulta ng mga wildfires na tumulo sa Northern California noong Oktubre 2017. Pakitandaan na ang handbook na ito ay kasalukuyang nasa Oktubre 20, 2017 - ngunit sa pamamagitan ng oras na nabasa mo ang materyal na ito, ang mga pederal, estado, at mga pamahalaan ng county ay maaaring magkaroon ng mga karagdagang hakbang upang tulungan ang mga biktima ng apoy na maaaring makaapekto sa ilang impormasyong ipinakita namin.

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Ang Konstitusyon; Executive at Administrative Laws; County, Appellate, Korte Suprema, at mga Distritong Pederal; Batas sa Estado; at Legal Guides.

Ano ang maaari mong asahan kapag nagpunta ka sa tanggapan ng county.

Ang Programang Tulong sa Tulong sa Nutrisyon ng Disaster (D-SNAP) ay nagbibigay ng tulong sa pagkain sa mga pamilyang may mababang kita na may pagkawala ng pagkain o pinsala na dulot ng isang natural na kalamidad. Maaari mo ring tawagan ang hotline ng estado 1-877-847-3663 (pagkain).

Naghahanap ng Mga Benepisyo? Sagutin ang mga tanong upang malaman kung aling mga benepisyo ng pamahalaan ang maaaring maging karapat-dapat kang makatanggap.