Elder Abuse

Many local laws and courts have been affected by COVID-19. Please use the search for legal help tool to find a legal aid organization or self help center near you for accurate information and more support.

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Sinusuri ng mga ahensya ng County APS ang mga ulat ng pang-aabuso ng mga matatanda at dependent adult na nakatira sa mga pribadong tahanan, apartment, hotel o ospital.

Ang gabay na aklat na ito ay idinisenyo upang tulungan ang mga biktima ng pang-aabuso sa pananalapi na mag-navigate sa sistema upang kung may pagkakataon para sa pagbabayad-pinsala na pagkakataon ay hindi makaligtaan.

Isang listahan ng mga tagapagtaguyod para sa mga tao sa pangmatagalang pangangalaga at kanilang mga mahal sa buhay.

Pang-aabuso sa pananalapi, tulad ng pagsasamantala at pandaraya.

Maaari mong hilingin sa isang mahigpit na pang-aabuso ng matatanda o umaasa na pang-adulto.

Ano ang dapat mong gawin kung pinaghihinalaan mo ang pang-aabuso sa pananalapi?

Ang Senior Gateway ay isang one-stop website na naglalayong magbigay ng mga nakatatanda, kanilang mga pamilya, at tagapag-alaga sa impormasyon na kailangan nila upang kumonekta sa mga kapaki-pakinabang na serbisyo at mapagkukunan, upang makahanap ng mga sagot, at lutasin ang mga problema.

Ano ang dapat gawin tungkol sa kilala o pinaghihinalaang pang-aabuso sa nakatatanda?

Ano ang mga babala sa pag-abuso sa nakatatanda? Ano angmagagawa ko?