Edukasyon at Pagtatrabaho ng mga Beterano

Many local laws and courts have been affected by COVID-19. Please use the search for legal help tool to find a legal aid organization or self help center near you for accurate information and more support.

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Ang SCRA ay nagbibigay ng maraming makapangyarihang ligal na karapatan sa mga aktibong tungkuling servicemember at kanilang mga pamilya na hindi magagamit sa anumang iba pang grupo.

Ang Preference Advisor ng Veterans ay binuo ng Veterans 'Employment and Training Service (VETS) upang pahintulutan ang mga beterano na suriin ang mga kagustuhan kung saan maaari silang maging karapat-dapat sa mga trabaho ng Pederal.

Ang Konstitusyon; Executive at Administrative Laws; County, Appellate, Korte Suprema, at mga Distritong Pederal; Batas sa Estado; at Legal Guides.

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Edukasyon, trabaho, pabahay, pagpapayo, at mga claim sa VA.

GI Bill, Pag-unawa sa Pagsasanay at Pag-aaral sa On-The-Job (OJT).

Para sa mabilis na sanggunian, ang gabay na ito ay nagtatala ng mga benepisyo sa tatlong pangunahing mga kategorya: Work, Life, and Home.

Aplikasyon (online at PDF) para sa pagpapahintulot sa kapansanan at iba't ibang mga benepisyo, mga mapagkukunan ng trabaho, at ang National Resource Directory.

Ano ang iyong mga karapatan bilang isang manggagawa? Ano ang Economy sa ilalim ng lupa? Mag-ulat ng isang masamang tagapag-empleyo.

Kilalanin ang iyong mga benepisyo at maghanda para sa mga malalaking bagay na "pag-deploy, reintegration, gumagalaw, pagiging magulang, pagreretiro at iba pa.

Ang website na ito ay nakatuon sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga benepisyo ng beterano na pinangangasiwaan ng Department of Veterans Affairs at ang Vocational Rehabilitation and Employment Service sa mga beterano, employer, at sa pangkalahatang publiko

Mayroong ilang mga pederal na batas na nagbibigay ng mahahalagang proteksyon para sa mga beterano na may mga kapansanan na naghahanap ng trabaho o nasa lugar ng trabaho.

Ang Uniformed Services Employment at Re-Employment Rights Act (ang "Reservists Act") ay ang pederal na batas na nagbibigay ng proteksyon sa trabaho at benepisyo para sa mga Reservist Militar ng US.

Ang REAP ay nagbibigay ng tulong pang-edukasyon sa mga miyembro ng mga bahagi ng Reserve na tinatawag o iniutos sa aktibong tungkulin bilang tugon sa isang digmaan o pambansang emergency na ipinahayag ng pangulo o Kongreso.

Pinoprotektahan ni USERRA ang mga karapatan at benepisyo ng mga sibilyang trabaho para sa mga beterano at mga miyembro ng mga bahagi ng Reserve.

Ang E-VETS Resource Advisor ay tumutulong sa mga Beterano, Mga Miyembro ng Serbisyo at lahat ng mga sumusuporta sa kanila upang mabilis at madaling mag-navigate ng impormasyon at mga mapagkukunan sa iba't ibang paksa, kabilang ang: mga benepisyo at kabayaran, edukasyon at pagsasanay, pagtatrabaho, suporta sa pamilya at tagapag-alaga, kalusugan, walang tirahan na tulong, pabahay, transportasyon at paglalakbay, iba pang mga serbisyo at mga mapagkukunan, impormasyon at mga mapagkukunan na partikular sa estado.

Mga kagustuhan sa mga beterano, mga espesyal na awtoridad para sa mga empleyado para sa mga beterano, kung paano napunan ang mga pederal na trabaho, at mga mapagkukunan ng edukasyon / pagsasanay.