Diskriminasyon ng Pabahay

Many local laws and courts have been affected by COVID-19. Please use the search for legal help tool to find a legal aid organization or self help center near you for accurate information and more support.

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Ang Fair Housing Act ay na-update nang ilang beses mula nang ipasa ito noong 1968 upang protektahan ang mas maraming tao mula sa diskriminasyon.

Para sa mga taong may kapansanan magkaroon ng pantay na pagkakataon na gamitin at tangkilikin ang kanilang pabahay, kung minsan ay kinakailangan para sa mga tagapagkaloob ng pabahay upang makagawa ng "makatwirang kaluwagan" o pahintulutan ang "makatwirang pagbabago."

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Saan sila pinapayagan at sa ilalim ng kung ano ang mga kondisyon?

Ang Konstitusyon; Executive at Administrative Laws; County, Appellate, Korte Suprema, at mga Distritong Pederal; Batas sa Estado; at Legal Guides.

Kung pinaghihinalaan mo na ang iyong application ay ilegal na tinanggihan.

Ang administratibong proseso para sa paghawak ng reklamo sa diskriminasyon sa trabaho. Batay sa isang pattern ng katotohanang fictionalized mula sa isang aktwal na kaso ng pinaghihinalaang diskriminasyon sa kapansanan, nagtatampok ang serye ng pitong bahagi: 1) unang kontak; 2) pakikipanayam sa paggamit; 3) imbestigasyon; 4) kasunduan o pamamagitan; 5) akusasyon; 6) pagdinig; at 7) konklusyon o desisyon.

Kung ang iyong reklamo ay nagsasangkot ng posibleng paglabag sa Fair Housing Act, tutulungan ka ng isang espesyalista sa pag-file ng isang opisyal na reklamo sa diskriminasyon sa pabahay.

Proteksyon mula sa diskriminasyon batay sa iyong katutubong bansa.

Ang Estado ng California ay nagpalawak ng mga batas sa diskriminasyon sa pabahay upang masakop ang iba pang mga protektadong grupo.

Isang detalyadong pangkalahatang ideya ng mga legal na teorya at mga remedyo.

Mga batas at regulasyon, praktikal na impormasyon, kamakailang batas ng kaso.