Diborsiyo at Spousal Support / Alimony

Many local laws and courts have been affected by COVID-19. Please use the search for legal help tool to find a legal aid organization or self help center near you for accurate information and more support.

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Maghanap ng impormasyon tungkol sa pagtatapos ng isang kasal o nakarehistrong domestic partnership.

Kasama sa link na ito ang mga video na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa pag-iingat ng bata, diborsyo, at at representasyon sa korte ng pamilya.

Ang layunin ng Hotline ng Email na ito ay para sa WomensLaw upang magbigay ng pangunahing legal na impormasyon, mga referral, at suporta sa emosyonal.

Uri ng ari-arian: komunidad, hiwalay, katapat-komunidad, at halo-halong komunidad.

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Ang iyong mga pagpipilian kung hiningi sa diborsyo o paghihiwalay.

Maliban sa mga benepisyo sa Social Security at Tier I Railroad Retirement, kinakailangan ang isang utos ng korte para sa isang taong diborsiyado upang makakuha ng bahagi ng isang pensiyon.

Ang ADR ay kadalasang hindi pormal, mas mura, at mas kaunting oras kaysa sa isang pagsubok.

Pagkuha ng assignment ng kita (garnishment ng sahod).

Isang hakbang-hakbang na balangkas ng proseso para sa diborsiyo / paghihiwalay.

Kapag ang isang mag-asawa ay legal na naghihiwalay o nagdiborsyo, ang korte ay maaaring mag-order ng 1 asawa o kasosyo sa tahanan upang bayaran ang iba pang isang tiyak na halaga ng pera sa suporta sa bawat buwan. Ito ay tinatawag na "suporta sa asawa" para sa mga mag-asawa at "suporta sa kasosyo" sa mga kasosyo sa tahanan. Ito ay tinatawag ding "sementeryo."

Ang Aking Asawa / Kasosyo ay Nag-file ng Tugon at Kami ay May Kasunduan.

Ang legal na paraan ng pagbibigay ng pormal na paunawa ay ang iba pang panig na "nagsilbi" sa isang kopya ng mga papeles na iyong isinampa sa korte.