Accessibility ng Lugar ng Lugar ng Kapansanan

Many local laws and courts have been affected by COVID-19. Please use the search for legal help tool to find a legal aid organization or self help center near you for accurate information and more support.

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Anong mga uri ng mga proteksyon at solusyon ang inaalok para sa mga taong may mga kapansanan? Ang iyong mga karapatan kapag nag-aaplay para sa isang trabaho, interbyu, nagtatrabaho sa trabaho, paglutas ng mga hindi pagkakaunawaan, at pagkuha ng mga dahon.

Paano nakakatulong ang AB 925 na makakuha ng trabaho para sa mga taong may kapansanan? Ay AB 925 isang programa ng seguro o karapatan?

Ang makatwirang kaluwagan ay mga pagbabagong ginawa sa isang trabaho o sa lugar ng trabaho upang paganahin ang isang empleyado o aplikante ng trabaho na matagumpay na maisagawa ang mga pangunahing tungkulin ng posisyon, upang protektahan ang kalusugan, at upang makakuha ng parehong mga benepisyo ng trabaho bilang ibang mga manggagawa.

Ang Konstitusyon; Executive at Administrative Laws; County, Appellate, Korte Suprema, at mga Distritong Pederal; Batas sa Estado; at Legal Guides.

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Ang pangkalahatang tuntunin sa California ay ang mga empleyado ay itinuturing na nagtatrabaho "sa kalooban," ibig sabihin ay maaaring sila ay ipapaskil sa anumang oras sa pamamagitan ng kanilang mga tagapag-empleyo, sa anumang dahilan o walang dahilan. Gayunpaman, may mga mahahalagang eksepsyon sa "sa kalooban" na mamuno.

Ang ADR ay kadalasang hindi pormal, mas mura, at mas kaunting oras kaysa sa isang pagsubok.

Ang isang unyon ay may tungkulin ng makatarungang representasyon sa lahat ng mga manggagawa na kinakatawan nito. Kinakailangan ng tungkulin na ang unyon ay kumilos nang walang patas, walang pasubali, at walang masamang kalooban o diskriminasyon kapag hinahabol ang karaingan ng isang manggagawa o kapag nakikipagkasundo sa isang bagong kontrata sa employer.

Mag-browse sa mga publikasyon ng mga organisasyon ng pagtatanggol sa mga karapatang pambata ng disabilidad, na sumasakop sa maraming lugar ng batas.

Kung ang iyong tanong ay hindi natugunan, mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa Patakaran sa Pagtatrabaho sa Opisina ng Kapansanan sa InfoODEP@dol.gov

Pederal na mga batas sa karapatang sibil na nagtitiyak ng pantay na pagkakataon para sa mga taong may kapansanan.

Isang detalyadong paliwanag kung ano ang sakop ng batas.

Mga hayop sa serbisyo, trabaho, pamahalaan, at pampublikong tirahan.

Ang Family & Medical Leave Act (FMLA) at ADA ay nagbibigay ng dahon ng kawalan.

Naghahanap ng isang bagay na tiyak? Maghanap gamit ang mga pangunahing term.

Personal na tulong sa araw-araw na buhay na mga aktibidad sa o off ang trabaho.

Ano ang iyong mga karapatan bilang isang manggagawa? Ano ang Economy sa ilalim ng lupa? Mag-ulat ng isang masamang tagapag-empleyo.

Sa ilang mga eksepsiyon, ang mga undocumented na manggagawa ay tinatamasa ang lahat ng mga legal na karapatan at mga remedyo na ibinigay ng parehong batas ng Federal at California.