Yolo County Superior Court Family Facilitator / Self-Help Center

How to Receive Services (Intake)
Please call (530) 406 - 6794 for more information. Visit the self-help webpage for hours.
Address

1100 Main Street
Woodland, CA 95695
Estados Unidos

(530) 406 - 6794
Naglilingkod ang mga lugar
Yolo County
Kung sino tayo
Ang Family Law Facilitator's Office / Self-Help Center ay nagpapatakbo sa isang first-come, first-served basis.
Ang Family Law Facilitator ay nagbibigay ng tulong sa mga taong walang abogado sa lugar ng batas ng pamilya. Ang Family Law Facilitator ay maaaring tumulong sa pagkumpleto ng mga legal na porma at magbigay ng pangkalahatang legal na impormasyon ukol sa suporta sa bata at / o suporta sa asawa, atraso, pagtatatag ng pagka-ama, at segurong pangkalusugan. Ang mga serbisyo ay ibinibigay ng libre.
Ang Self-Help Center ay nagbibigay ng tulong sa mga indibidwal na hindi ipinagkaloob na may dissolving, nullity, legal na paghihiwalay, limitado na mga kaso ng sibil, pag-aalaga, mga pagbabago sa pangalan, pagpapalaya, may-ari ng lupa / nangungupahan, step-parent adoptions, limitadong conservatorships, at karahasan sa tahanan, harasment ng sibil, pag-abuso sa pag-abuso sa pag-abuso.
Information Reviewed On
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin