Tagatustos ng Maliit na Claim sa San Diego County

How to Receive Services (Intake)
This location provides a Small Claims Advisor at no cost. To get legal help or serivces please call (858) 634-1777 between the hours of 8:30 a.m. - 12:30 p.m. and 1:30 p.m. - 4:30 p.m. The advisor is available Monday-Thursday to assist by telephone and in-person only with small claims issues and procedures. However, in person services are currently suspended until further notice.


Address

330 West Broadway
Room 225
San Diego, CA 92101
Estados Unidos

(858) 634-1777
Naglilingkod ang mga lugar
County ng San Diego
Kung sino tayo
Ang Superior Court ay nagbibigay ng isang Maliit na Claims Advisor nang walang bayad. Ang tagapayo ay magagamit Lunes-Huwebes upang makatulong sa pamamagitan ng telepono lamang sa mga maliit na mga isyu at mga pamamaraan ng pag-aangkin.
Maaari kang tumawag sa Small Claims Advisor para sa impormasyon tungkol sa mga maliliit na isyu at pamamaraan. Tandaan: Ang Maliit na Claims Advisor ay hindi maaaring magbigay ng anumang tulong sa mga pagsipi ng trapiko o iba pang mga uri ng kaso.
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Mga Legal na Isyu
Spoken Languages
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin