Stanford Community Law Clinic / Mills Legal Clinic ng Stanford Law School

Address

2117 University Ave
Suite A
East Palo Alto, CA 94303
Estados Unidos

(650) 725 - 9200
Naglilingkod ang mga lugar
San Mateo County
Kung sino tayo
Ang klinika ay nagbibigay ng tulong sa sahod ng isang oras na pag-angkin, pag-expire ng rekord ng krimen, at pagtatanggol sa evicton
Accessibility
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Legal na Tulong
Spoken Languages
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin