Solano Legal Access Center (SLAC) at Family Law Facilitator

Address

600 Union Avenue
Hall of Justice, 2nd Floor
Fairfield, CA 94533
Estados Unidos

Naglilingkod ang mga lugar
Solano County
Kung sino tayo
Ang Solano Legal Access Center (SLAC) at Family Law Facilitator ay tumutulong sa mga tao na walang mga abogado sa kanilang mga kaso ng batas sa pamilya.
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin