Shriver Housing Project - Los Angeles (Eviction Assistance Centre)

Address

111 N. Hill Street
Stanley Mosk Courthouse, Room 115
Los Angeles, CA 90012
Estados Unidos

(818) 485 - 0578
Naglilingkod ang mga lugar
Los Angeles County
Kung sino tayo

Ang Shriver Housing Project-LA ay nagbibigay ng libreng legal na tulong sa mga panginoong maylupa at mga nangungupahan na may mababang kita sa mga kaso ng pagpapaalis. Ang lahat ng mga litigante ay unang na-screen sa Eviction Assistance Center na matatagpuan sa Rm. 115 sa Stanley Mosque Courthouse. Kung karapat-dapat, ang mga litigante ay nakatulong sa mga legal na papeles (mga sagot at mga bayad sa pag-waiver ng mga aplikasyon) at maaaring ipagkaloob sa legal na representasyon sa isa sa aming tatlong ahensya ng kasosyo.

Accessibility
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
This organization provides access aids for people who have auditory access needs
Uri ng Organisasyon
Legal na Tulong
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin