Shriver Housing Project - Los Angeles (Eviction Assistance Centre)

How to Receive Services (Intake)
To get help go to the Stanley Mosk Courthouse. Hours are listed on the Superior Court of California Los Angeles County Eviction (Unlawful Detainer) webpage. Under "Where Can I Get Help With An Eviction Case" click "Shriver-L.A. Housing Self Help Centr" to view the schedule.

Address

111 N. Hill Street
Stanley Mosk Courthouse, Room 115
Los Angeles, CA 90012
Estados Unidos

(818) 485 - 0578
Naglilingkod ang mga lugar
Los Angeles County
Kung sino tayo

Ang Shriver Housing Project-LA ay nagbibigay ng libreng legal na tulong sa mga panginoong maylupa at mga nangungupahan na may mababang kita sa mga kaso ng pagpapaalis. Ang lahat ng mga litigante ay unang na-screen sa Eviction Assistance Center na matatagpuan sa Rm. 115 sa Stanley Mosque Courthouse. Kung karapat-dapat, ang mga litigante ay nakatulong sa mga legal na papeles (mga sagot at mga bayad sa pag-waiver ng mga aplikasyon) at maaaring ipagkaloob sa legal na representasyon sa isa sa aming tatlong ahensya ng kasosyo.

Accessibility
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
This organization provides access aids for people who are deaf or hard of hearing
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Legal na Tulong
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin