Serbisyo ng Pagsangguni sa Abogado ng Alameda County

How to Receive Services (Intake)
Due to limited staff resources and security issues, we are not able to accept walk-in requests for assistance.

The ACBA Lawyer Referral Service (LRS) can match you with a pre-screened attorney qualified to help you with your legal issues.

Contact us at (510) 302-2222, extension 4, or request a referral online (Who We Are).
Address

1000 Broadway #480
Oakland, CA 94607
Estados Unidos

(510) 302 - 2222 ext. 4
Naglilingkod ang mga lugar
Alameda County
Kung sino tayo

Ang ACBA LRS ay naging mapagkakatiwalaang mapagkukunan para sa mga referral ng abugado sa Alameda County sa loob ng 50 taon at pinamamahalaan at pinatunayan ng State Bar of California. Para sa isang $ 35 na bayad, tumutugma kami sa iyo ng isang abogado na kuwalipikado upang tulungan ka sa iyong legal na isyu para sa hanggang 30 minuto na konsultasyon.

Sa panahon ng konsultasyon na iyon, ikaw at ang abogado ay tutukoy kung ang abogado ay kukuha ng iyong kaso, at sumasangayon sa mga tuntunin ng pagbabayad. Pakitandaan na ang average na rate para sa mga abogado sa California ay mula sa $ 200 hanggang $ 400 kada oras.

Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Certified Abogado ng Pagsangguni Serbisyo
Spoken Languages
CZH
Wichí Lhamtés Güisnay/MZH
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin