Serbisyo ng Advisor sa Maliit na Claim ng Los Angeles County

Address

500 West Temple Street
Room B-96
Los Angeles, CA 90012
Estados Unidos

(213) 974 - 9759
Naglilingkod ang mga lugar
Los Angeles County
Kung sino tayo
Kung kailangan mong pumunta sa Small Claims Court, kailangan mong sundin ang mga partikular na pamamaraan. Ang proseso ay hindi laging madali. Iyan ang dahilan kung bakit narito ang mga tagapayo ng Maliliit na Claims ng Kagawaran ng Consumer at Negosyo ng Kagawaran ng County ng Los Angeles at handang tumulong sa iyo.
Ang libreng tulong para sa mga Maliit na Claims Court litigante ay magagamit sa mga indibidwal at mga negosyo na sumuko o inaakusahan sa isang Los Angeles County Small Claims Court. Mula sa paghahatid ng iyong mga papeles sa korte sa pagkolekta ng iyong paghuhusga at lahat ng bagay sa pagitan, tinanggap ka ng mga tagapayo ng Maliit na Klaim.
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Mga Programa sa Korte
Mga Legal na Isyu
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin