Sentro ng Tulong sa Sarili ng Orange County Superior Court - Sentro ng Serbisyo

Address

27573 Puerta Real
Mission Viejo, CA 92691
Estados Unidos

(657) 622-6878
Naglilingkod ang mga lugar
Orange County
Kung sino tayo

Ang Self-Help Centers ay nagbibigay ng tulong sa pamamaraan, workshop, buklet, form packet, at mga pampublikong computer.

Ang Self-Help Centers ay nagbibigay ng tulong sa pamamaraan para sa:

Diborsiyo, Legal na Paghiwalay, Pag-iingat, Suporta sa Pagbisita
Itinataguyod ang isang ligal na relasyon ng magulang para sa isang bata / bata kapag walang kasal
Pagpapanatili ng Mga Order
Pangangalaga
Pagbabago ng pangalan
Nagpapaupa / Umuupa (Eviction)
Nililinis ang iyong kriminal na rekord
Maliit na Mga Claim
Mga Sibil na Sibil
Mga Ticket ng Trapiko
Conservatorships
Mga Adoptions
Accessibility
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
This organization provides access aids for people who are deaf or hard of hearing
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Mga Programa sa Korte
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin